Snižování rozdílů v posudcích a léčbě bércových vředů pomocí metod zlepšování kvality

Snižování rozdílů v posudcích a léčbě bércových vředů pomocí metod zlepšování kvality

NHS (národní zdravotní služba ve Velké Británii) čelí výrazným tlakům v oblasti financí a provozu. Služby mají problém s poskytováním vysoce kvalitní péče kvůli omezeným zdrojům a stále rostoucím požadavkům. Dnes se vice než kdy jindy musí místní i národní NHS soustředit na zlepšování péče, snižování rozdílů a poskytování vyšší hodnoty.

Pro zlepšování kvality musíme zajistit, aby byla zdravotní péče bezpečná, efektivní, včasná, spravedlivá a zaměřená na pacienta. Pokud jde o léčbu bércových vředů, pacienti potřebují dostávat posudky a léčbu založené na důkazech (EBM – Evidence-based medicine), aby se zajistilo, že se bércové vředy zahojí v optimálním časovém horizontu a pacienti dostanou správnou péči.

Zlepšení hojení bércových vředů prospívá nejen pacientovi, ale také ekonomice zdraví díky snižování nákladů, protože se předchází komplikacím a vředy se tak uzdraví v kratším čase. Tento odborný článek popisuje projekt zaměřený na zlepšení posudků a léčby venózních bércových vředů u pacientů v domácí péči pomocí metod zlepšování kvality (QI). Důležitou roli zde hraje i MESI mTABLET.

Chci newsletter