Vzdělávání

Sledujte společně s námi novinky z oboru. Podívejte se na webináře a nové studie.
Onemocnění periferních tepen

Záznam přednášky: Současná problematika ICHDKK v ambulanci PL pohledem angiologa

Poslechněte si přednášku MUDr. Petra Bartoše o problematice ICHDKK v ambulanci praktického lékaře pohledem angiologa. Doktor Bartoš je angiolog, vedoucí lékař neinvazivního ambulantního traktu a člen Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice v Ostravě.
Elektrochirurgie

Bezpečné nakládání s chirurgickým kouřem ve světě s COVID-19

Pandemie nového koronaviru COVID-19 v roce 2020 vyvolala obavy z rizika přenosu viru na personál na operačním sále. To se týká nejen intubace a extubace dýchacích cest během anestezie, ale také uvolňování potenciálních infekčních částic v laparoskopickém kouři nebo dýmu. Rizika spojená s laparoskopickým kouřem nebo dýmem jsou známa již dlouho, ale s příchodem COVID-19 se jejich význam ještě více zvýraznil.
Bezpečné nakládání s chirurgickým kouřem ve světě s COVID-19
Endoskopická operace páteře

Symptomatologie L5 vlevo

Pacientem byl třiačtyřicetiletý muž se symptomatologií L5 vlevo. Na magnetické rezonanci byl vidět subligamentózní výhřez v úrovni L4/5, který měl levostrannou převahu.
Endoskopická operace páteře

Symptomatologie iritační a zániková S1 vpravo

Pacientem byl 42letý muž s typickou symptomatologií iritační a zánikovou S1 vpravo.
Endoskopická operace páteře

Iritační symptomatologie do dermatomu L5 a L4

Pacientkou na videu je 50letá žena, která měla 6 měsíců iritační symptomatologii do dermatomu L5 a L4 vpravo.
Onemocnění periferních tepen

Efluxní kapacita cholesterolu souvisí s ABI, ale ne vždy s mortalitou u pacientů s ICHDK

Eflux cholesterolu je důležitým mechanismem, kterým lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL) chrání před kardiovaskulárními chorobami. Vzhledem k tomu, že onemocnění periferních tepen (ICHDK) je spojeno s vysokou úmrtností, především z kardiovaskulárních příčin, zkoumali jsme, zda efluxní kapacita cholesterolu (CEC) z plazmy s deplecí apolipoproteinu B (apoB), široce používaného náhradního ukazatele funkce HDL, může sloužit jako prediktivní marker úmrtnosti u těchto pacientů.
Efluxní kapacita cholesterolu souvisí s ABI, ale ne vždy s mortalitou u pacientů s ICHDK
Chci newsletter