Vzdělávání

Sledujte společně s námi novinky z oboru. Podívejte se na webináře a nové studie.
Přehledy

Onemocnění periferních tepen

Onemocnění periferních tepen

Hlavní příčinou onemocnění periferních tepen (PAD) je ateroskleróza (méně běžnými příčinami jsou mechanické  poškození nebo ozáření), která vede k zúžení tepen, v tomto případě  jiných než těch, které zásobují mozek a srdce.

Intermitentní klaudikace a tepenné vředy nejsou jediné zdravotní  problémy související s PAD, protože toto záludné onemocnění je rovněž  skvělým prediktorem celkového kardiovaskulárního zdraví. Studie  uvádějí úzkou souvislost mezi PAD a ICHS a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod (srdeční infarkt).

Pro PAD existují obecně dva typy diagnostických přístupů: invazivní  a neinvazivní. Nejvýznamnějším zástupcem invazivních přístupů je  angiografie, zatímco mezi nejrozšířenější neinvazivní diagnostické  postupy patří:
- tělesné vyšetření (nahmatání pulzu)
- měření ABI s použitím

- měření TBI s použitím

Zjistěte všechny důležité infomace o  onemocnění periferních tepen v našem přehledu.

Webináře

Přednášky z webináře Prevence a následná terapie ICHDK

Přednášky z webináře Prevence a následná terapie ICHDK
V dubnu proběhl náš webinář na téma Prevence a následná terapie ICHDK. Moc děkujeme všem zúčastněným a panu doktorovi Matuškovi z České angiologické společnosti.
Podívejte se na jednotlivé prezentace na našem YouTube kanálu:
 
✨ Důležitost prevence ICHDK pomocí měření ABI a TBI, MUDr. Jiří Matuška: https://www.youtube.com/watch?v=Ys1FnRxSvrU
 ✨ Představení produktu MESI mTablet, Bc. Jakub Gelbič, PgD: https://www.youtube.com/watch?v=3DX5zzEfrTA
✨ Mezinárodní zkušenosti z Velké Británie:  Integrace MESI mTablet v rámci klinik k zjednodušení a urychlení vyšetření a včasné identifikace onemocnění periferních tepen, Kelly Buxey: https://www.youtube.com/watch?v=RmUOcbJG2Xs
✨ Jak na ischemické defekty? MUDr. Kateřina Stehlíková: https://www.youtube.com/watch?v=hsarewHQpnA
 
Chci newsletter