Záznam přednášky: Současná problematika ICHDKK v ambulanci PL pohledem angiologa

Poslechněte si přednášku MUDr. Petra Bartoše o problematice ICHDKK v ambulanci praktického lékaře pohledem angiologa. Doktor Bartoš je angiolog, vedoucí lékař neinvazivního ambulantního traktu a člen Vaskulárního centra Vítkovické nemocnice v Ostravě.

Obsah přednášky:

  • Kardiovaskulární mortalita a ICHDKK
  • Výsledky průzkumu MOET ICHDKK + CZECH ABI project
  • Kotníkový tlak a výpočet ABI
  • Dopplerovské a osciometrické měření ABI
  • Principy oscilometrie
  • Představení nové generace přístrojů pro měření ABI – systém MESI ABI
Chci newsletter