Zásady používání cookies

Úvod

Tyto Zásady používání cookies poskytují informace o tom, jakým způsobem jsou používány cookies a podobné technologie na této webové stránce Promedeus a s ní spojených mobilních stránkách, v aplikacích (dále jen „aplikace“), elektronických newsletterech nebo zařízeních, které odkazují na tyto Zásady používání cookies, tak abyste mohli učinit informovanou volbu ohledně přijetí cookies z Vaší strany.

Co jsou to cookies?

„Cookie“ je malý textový soubor, který je webovými stránkami nebo aplikacemi, které navštívíte, umístěn a uložen ve Vašem počítači, chytrém telefonu nebo jiném zařízení či v internetovém prohlížeči. Soubory cookie umožňují předávání malého množství informací o Vašem zařízení našemu webovému serveru. Umožňují webovým stránkám rozpoznat Váš počítač, chytrý telefon, tablet nebo jiné zařízení, když se věnujete prohlížení webu. Sledovací pixely či webové majáky (web beacons), pixely, JavaScript a jiné sledovací technologie rovněž využívají cookies a/nebo používají neviditelné obrázky nebo kód k shromažďování údajů o návštěvníkově relaci způsobem obdobným cookies. V závislosti na tom, jak dlouho je soubor cookie uložen, rozlišujeme soubory cookie dočasné (session cookies) nebo trvalé (persistent cookies):

Dočasné cookies (session cookies)

Po zavření příslušné webové stránky je dočasný soubor cookie vymazán. Dočasné cookies mohou webové stránce umožnit, aby si Vás zapamatovala, zatímco si stránku prohlížíte, ale následně bude tento soubor cookie odstraněn, jakmile se odlogujete nebo zavřete webovou stránku či svůj internetový prohlížeč. Dočasné cookies mohou být například využívány k umožnění prvků (features) typu nákupních košíků, aby bylo možno si zapamatovat, zda jste určitou položku přidali do svého košíku během prohlížení a hledání jiných položek, které si přejete na dané webové stránce koupit.

Trvalé cookies (persistent cookies)

Trvalý soubor cookie si Vás bude pamatovat po určitou dobu. Po tuto dobu (může se jednat o minuty, dny nebo měsíce) zůstává uložen na Vašem zařízení nebo v internetovém prohlížeči poté, co jste se odlogovali nebo co jste zavřeli svůj prohlížeč. Trvalé soubory cookie mohou být například užívány k zapamatování toho, zda jste si na webové stránce zvolili určité preference (např. Váš výběr jazyka).

Jakým způsobem používá cookies společnost Promedeus?

Společnost Promedeus používá jak dočasné, tak trvalé soubory cookies. Cookies a jiné podobné technologie používá společnost Promedeus z několika různých důvodů. Cookies jsou někdy nezbytné k tomu, aby naše webová stránka fungovala správně a umožňovala řádné fungování funkcionalit typu nákupních košíků a zabezpečených přihlašování. Cookies nám umožňují počítat návštěvníky naší webové stránky a získat informace o tom, jakým způsobem užívají naši webovou stránku a její prvky (features), čímž nám umožňují setrvale zdokonalovat uživatelské pohodlí při jejím užívání. Cookies nám mohou rovněž umožnit přizpůsobování obsahu webové stránky Vašim preferencím. Podrobnosti ohledně cookies používaných společností Promedeus jsou uvedeny níže.

Cookies, které používáme

Cookies, které mohou být používány společností Promedeus, lze kategorizovat takto:

Nezbytně nutné nebo podstatné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné k zajištění správného a bezpečného fungování této webové stránky, čímž Vám umožňují se na webové stránce pohybovat, využívat její prvky (features) a zaznamenávat Vaše preference ohledně našeho užívání cookies na Vašem zařízení. Bez těchto cookies by některé funkcionality (například zalogování za účelem přístupu do kontrolovaných sekcí webové stránky nebo umožnění toho, aby online nákupní košík sledoval položky vybrané ke koupi) nebyly dostupné a Vy byste nemohli využít některých služeb webovou stránkou nabízených. Tyto cookies neshromažďují údaje o Vás pro marketingové účely a nejsou užívány za účelem obecného sledování Vaší aktivity na internetu.

Funkční cookies

Tyto cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala možnosti, které jste si zvolili (včetně autentizace role uživatele, akceptačních výhrad/disclaimerů a jazyka), Vaše uživatelské jméno, je-li to relevantní, a případnou customizaci, kterou jste učinili (například co do velikosti písma) nebo možnosti personalizace v rámci Vašich online aktivit. Mohou být rovněž použity k poskytování určitých služeb, které můžete využít, například video obsahu nebo umožnění psaní komentářů na blogu.

K poskytování speciálního obsahu, například videoklipů nebo animace, můžeme rovněž využívat multimediální přehrávače typu Adobe Flash Player nebo FlowPlayer. V takovém případě jsou používány místní sdílené objekty (známé jako „Flash Cookies“) k rozpoznávání Vašeho zařízení, a to za účelem poskytování funkcí typu zapamatování nastavení Vašeho přehrávače a preferencí. Stejně tak můžeme na tuto webovou stránku vložit obsah z našeho oficiálního kanálu YouTube, který, když na něj kliknete, způsobí, že YouTube umístí na Vašem zařízení cookies.

Analytické/výkonové cookies

Tyto cookies jsou používány k řízení a zlepšování fungování dané webové stránky a mohou nám pomoci se zjišťováním problémů, které budete s užíváním našich online služeb případně mít. Tyto cookies mohou být používány k usnadnění online průzkumů, zaznamenávání počtu návštěvníků a jiným měřením webové analytiky. Nejsou používány k tomu, aby na Vás cílily online reklamu. Bez těchto cookies budeme mít jen omezené informace o výkonu naší webové stránky a nebudeme do takové míry schopni zajišťovat, aby pro Vás bylo prohlížení stránky pohodlnější a příjemnější. Doby uchovávání údajů Adobe Analytics a Google Analytics jsou nastaveny na standardní dobu 25 měsíců.

Marketingové cookies, cookies pro sdílení obsahu sociálních médií

Naše webová stránka může obsahovat integrovaný odkaz, který Vám umožní zalogovat se na Váš účet sociálních médií za účelem sdílení obsahu nebo komentářů. Cookies pro sdílení obsahu na sociálních médiích pro AddThis a obdobné služby mohou využívat cookies pro identifikaci Vaší osoby jako člena předmětné sítě sociálních médií.

Marketingové cookies, cookies pro anonymní sledování napříč stránkami

Tyto cookies jsou užívány ke sledování našich návštěvníků napříč různými webovými stránkami společnosti Promedeus. Mohou být užívány pro vytvoření profilu vyhledávání a prohlížení obsahu nebo spotřební historie pro návštěvníky našich stránek. Mohou být shromažďovány identifikovatelné nebo jedinečné údaje. Tyto cookies mohou být využívány k personalizaci návrhů na doporučený obsah nebo položky při nakupování online, k potvrzování, zda bylo kliknuto na reklamy, a ke sledování toho, který externí obsah byl shlédnut (např. videa YouTube). Anonymizované údaje mohou být sdíleny se třetími osobami.

Marketingové cookies, cookies pro cílenou reklamu třetích osob

Tyto cookies umožňují sledování zvyků a činnosti při prohlížení, aby mohl být třetími osobami zobrazován personalizovaný marketingový obsah. Externí cookies a obdobné technologie jako pixely umožňují poskytovatelům analytiky, reklamním sítím, poskytovatelům sociálních médií a inzerentům sledovat Vaše online činnosti po určitou dobu, a to například pro účely behaviorální reklamy, analytiky a průzkumů trhu. Mohou být shromažďovány a užívány osobně identifikovatelné údaje za účelem zobrazování cílené reklamy.

Marketingové cookies, cookies v e-mailech

Stejně jako cookies, které užíváme na naší webové stránce, používáme cookies a podobné technologie i v e-mailech. Tyto nám pomáhají zjistit, zda jste si otevřeli e-mail a jakou činnost jste s ním prováděli. Cookies mohou být umístěny rovněž v případě, že kliknete na odkaz v daném e-mailu a budete aktivní na stránkách v rámci naší webové stránky (webu).

Podrobnosti ohledně cookies, které mohou být používány

Typ souboru cookie Soubor cookie Účel Doba trvání
Nezbytně nutné
nebo podstatné
SMSession
JSESSIONID
SessionID
User Input Cookie (pro registraci a/nebo formuláře přihlašování, kam uživatel zadává údaje) Dočasné cookies nebo trvalé cookies omezené v některých případech na dobu několika hodin
Nezbytně nutné
nebo podstatné
Newuser
User
Používány pro autentizované služby Dočasné cookies
Nezbytně nutné
nebo podstatné
Adobe Tag Manager (DTM); sat_Track
Google Tag Manager (GTM)
Používané za účelem kontroly umístění cookies pro sledování analytiky na stránce ve vazbě na každou kladnou volbu (opt in) a preference pro cookies na Vašem zařízení Dočasné cookies a trvalé cookies
Funkční isMobile, isIPad
CSSCookie
Umožňuje kustomizaci zobrazování v závislosti na použitém zařízení Trvalé cookies
Funkční:
cookies pro
multimediální
obsah nebo relaci
video přehrávače
Adobe Target (Mbox)
YouTube
Embed-player
Html5player
Vkládáme videa z našeho oficiálního kanálu YouTube s využitím módu vyšší ochrany osobních údajů YouTube. Tento mód může na Vašem počítači umístit cookies, jakmile kliknete na video přehrávač YouTube, avšak YouTube nebude při využití módu lepší ochrany osobních údajů uchovávat osobně identifikovatelné cookie informace pro přehrávání vložených videí. Kromě toho můžeme využít flash video přehrávač a FlowPlayer. Dočasné cookies
Analytické/výkonové Google Analytics Vlastní a externí analytické cookies jsou vydávány doménou webové stránky, která je předmětem návštěvy. Jsou využívány ke shromažďování údajů o tom, jakým způsobem návštěvníci využívají naši webovou stránku. My tyto informace používáme k vyhotovování zpráv o webovém a mobilním provozu a k vylepšování této webové stránky. Tyto cookies shromažďují údaje v anonymní formě, včetně počtu návštěvníků stránky, informace o tom, odkud návštěvníci přišli před tím, než navštívili webovou stránku, jakož i zjišťování stránek, které navštívili. Dočasné cookies a trvalé cookies
Analytické/výkonové Adobe SiteCatalyst Analytics Vlastní a externí analytické cookies jsou používány ke shromažďování údajů o tom, jakým způsobem návštěvníci užívají naši webovou stránku. Externí cookies jsou umisťovány analytickými Saas webovými stránkami, které patří doméně odlišné a rozdílné od domény webové stránky navštívené daným uživatelem, jak se zobrazuje v adresním řádku prohlížeče. Dočasné cookies a trvalé cookies
Analytické/výkonové Dynatrace Externí cookies a trackery používané pro sledování výkonu aplikace a provozní statistiky Dočasné cookies nebo trvalé cookies
Marketingové,
pro sdílení obsahu
na sociálních médiích
Twitter.com
Facebook.com
Addthis.com
Umožňují příhlášenému členovi sociální sítě sdílení obsahu Dočasné cookies a trvalé cookies
Marketingové,
pro anonymní sledování
napříč stránkami
Google Analytics Audiences
Adobe Target Experience Targeting & Personalization
YouTube API Tracking
Tyto cookies mohou být využívány k personalizaci návrhů na doporučený obsah, který by měl být uživateli předkládán, nebo položky při nakupování online, k potvrzování, zda bylo kliknuto na reklamy, a ke sledování toho, který externí obsah byl shlédnut (např. videa YouTube). Dočasné cookies nebo trvalé cookies
Marketingové,
pro cílenou reklamu
třetích osob
Adroll.com
Doubleclick.net
Googleads.g.doubleclick.net
Demandbase
BrightFunnel
Terminus
Facebook
Amazon
Google Search Adwords
Pinterest
LinkedIn
Twitter
Mathtag
ADNXS
Adserver.org
TAPAd
Externí reklamní cookies jsou soubory cookies, které jsou umisťovány webovými stránkami, které patří doméně odlišné a rozdílné od domény webové stránky navštívené daným uživatelem, jak se zobrazuje v adresním řádku prohlížeče. Dočasné cookies a trvalé cookies
Marketingové,
cookies v e-mailech
Eloqua
SalesForce Marketing Cloud
Marketo
Externí obrázkové pixely nebo cookies, které nám pomáhají zjistit, zda příjemce e-mailu otevřel e-mail a jaké činnosti jste s ním prováděli. Cookies lze umístit rovněž v případě, že kliknete na odkaz v daném e-mailu. Dočasné cookies a trvalé cookies

Soukromí (ochrana osobních údajů) a cookies – vaše osobní údaje

V některých případech mohou být údaje sdělované při užívání cookies, zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory a jinými údaji přijímanými servery, používány k vytváření individuálních profilů. Tímto způsobem nemohou být shromážděné údaje považovány za anonymní, ale mohou být osobními údaji, které případně umožní identifikaci určité fyzické osoby. Společnost Promedeus může údaje, které obdržíme díky užívání cookies, spojovat s údaji z jiných zdrojů, například na spřízněných webových stránkách. V případě, že budou společnosti Promedeus k dispozici osobní údaje prostřednictvím údajů shromážděných přes cookies, pak v našich zásadách upravujících ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici   zde   naleznete více podrobností ohledně našeho případného užívání těchto osobních údajů a Vašich práv, která v tomto ohledu máte.

Vaše volby / jakým způsobem můžete ovládat cookies

Máte několik možností, jak můžete ovládat způsob užívání cookies na Vašem zařízení nebo ve Vašem prohlížeči. Můžete si zvolit možnost dostávat oznámení v okamžiku, kdy jsou cookies umisťovány, můžete vymazat cookies, které již byly umístěny, a můžete si zvolit možnost odmítnutí všech nebo určitých cookies. Více podrobností ohledně dostupných možností se dozvíte na   allaboutcookies.org   nebo  cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud aktualizujete nastavení svého prohlížeče nebo zařízení, či pokud využijete online odkazu k odmítnutí cookies, budou se tyto aktualizace vztahovat pouze na zařízení, kde jste tyto změny provedli.

Pokud vypnete nebo zablokujete všechny cookies, nebude příslušná webová stránka Promedeus pracovat efektivně. Kromě toho vypnutí nebo zablokování určitých cookies může mít za následek, že některé prvky (features) nabízené společností Promedeus možná nebudou fungovat tak, jak bylo původně zamýšleno, nebo případně nebudete mít k některým prvkům (features) nebo nastavení personalizace přístup.

Nastavení prohlížeče

Většina nastavení prohlížeče Vám umožňuje upravit Vaše nastavení tak, abyste dostávali oznámení, kdykoli je soubor cookie umisťován nebo aktualizován, nebo omezit či blokovat některé druhy či všechny cookies. Více informací naleznete v sekci „Nápověda“ svého prohlížeče.

Nastavení zařízení

Nastavení Vašeho zařízení Vám možná rovněž umožní zakázat platformám mobilních aplikací (například Apple nebo Google) sdílet se společností Promedeus určité údaje získané automatizovaně.

Odmítnutí (opt out) určitých cookies

Určité cookies můžete rovněž odmítnout přímo u poskytovatele daného cookie souboru. Více podrobností se dozvíte na níže uvedených odkazech:

Analytické/výkonové cookies:

Adobe Analytics:   d1.sc.omtrdc.net/optout.html
Google Analytics:   google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html

Cookies pro multimédia/flash/video přehrávač

FlowPlayer:   flowplayer.com/privacy-policy
Flash Player:   adobe.com/security/flashplayer
Youtube:   google.com/policies/privacy/

Cookies pro sdílení obsahu sociálních médií

Facebook Social Plugin:

Google Plus:   google.com/intl/en/policies/privacy/partners/
LinkedIn:   linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter :   twitter.com/privacy

Cookies pro cílenou reklamu třetích osob

Více informací o tom, jakým způsobem je možno odmítnout reklamní cookies, se dozvíte na:

Dovolujeme si Vás upozornit, že odmítnutím reklamních cookies nedojde k odstranění reklamy ze stránek, které navštívíte; pouze to znamená, že reklamy, které uvidíte, nebudou odpovídat Vašim zájmům a historii prohlížení.

Kontakt

S jakýmikoli žádostmi nebo dotazy týkajícími se těchto zásad se na nás prosím kdykoli obraťte na:   info@promedeus.cz

Datum účinnosti a změny

Tato verze zásad používání cookies nabývá účinnosti dne 21.10.2020. Tyto Zásady používání cookies můžeme příležitostně aktualizovat.

Chci newsletter