Úskalí, výzvy a křivka učení při předcházení komplikacím u lumbální endoskopické chirurgie páteře

Endoskopii páteře provází přesvědčení, že je vyhrazena jen několika málo chirurgům, kteří dokáží zvládnout náročnou křivku učení a vytvořit klinické prostředí, kde se endoskopické chirurgii páteře může dařit.
Úskalí, výzvy a křivka učení při předcházení komplikacím u lumbální endoskopické chirurgie páteře

Endoskopická léčba konkrétně hernie disku a komprese nervových kořenů v bederní páteři obecně se v podstatě rovná nahrazení tradičních protokolů otevřené chirurgie páteře technikami endoskopické chirurgie páteře. Endoskopický páteřní chirurg si přitom musí být jistý, že běžné bolestivé problémy degenerativní páteře lze řešit endoskopickými technikami chirurgie páteře, které jsou přinejmenším srovnatelné klinickými výsledky a mírou komplikací.


V přehledovém článku autoři popisují obtíže a výzvy spojené s endoskopickou dekompresní operací bederní páteře. Kromě toho osvětlují, jak zvládnout křivku učení tím, že se systematicky zabývají všemi stránkami problému, od ergonomických aspektů endoskopické platformy a jejich nástrojů, plánování operačního přístupu, složitých klinických scénářů, komplikací a následků, až po mezery v odborné přípravě po postgraduálních rezidenčních a stipendijních programech.

Chci newsletter