Měření brachiálního indexu kotníku pro periferní onemocnění tepen u vybrané populace pomocí zdokonal

Měření brachiálního indexu kotníku pro periferní onemocnění tepen u vybrané populace pomocí zdokonal

V západních zemích trpí více než 20 % lidí starších 65 let chronickou ischemickou chorobou dolních končetin (dále ICHDK), ať už v symptomatické nebo asymptomatické fázi. Více než 50 % asymptomatických pacientů si není ICHDK vědomo, a proto se u nich neléčí.

Onemocnění není obvykle diagnostikováno, pokud není provedeno měření indexu kotníkového tlaku (ABI). Současná doporučení proto nabádají měřit ABI u všech osob starších 65 let a starších 50 let, kteří mají cukrovku, kouří nebo mají klinické příznaky ICHDK.

Nedávná studie ukázala, že praktičtí lékaři jsou přehlceni množstvím práce ve svých ordinacích a je tak pro ně velmi těžké dodržovat současná doporučení kvůli časové náročnosti vyšetření metodou dopplerovské sondy. V následující studii hodnotí ABI měření získané pomocí zdokonaleného automatického oscilometrického typu měřicího zařízení, které by mohlo zlepšit nevýhody měření ABI metodou Dopplerovy sondy.

Do studie bylo zařazeno 136 osob ve věku 40 až 87 let, průměrný věk byl 62,8 (7,4) let. Zúčastnilo se 16 % kuřáků, 22 % osob s diabetes mellitus, 42 % s hyperlipidémii, 50 % s hypertenzi a 59 % lidí bylo fyzicky aktivních. U všech subjektů byla provedena 4 měření ABI; dvě metodou dopplerovské sondy a dvě automatickým oscilometrickým přístrojem ABPI MD od společnosti MESI.

Prohlédněte si podrobné výsledky studie.

Chci newsletter