Operace horních močových cest a radikální prostatektomie pomocí robotického systému Senhance®

Operace horních močových cest a radikální prostatektomie pomocí robotického systému Senhance®

Robotický systém Senhance® byl schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv v roce 2017. Jedná se o novou robotickou platformu, kterou lze použít pro širokou škálu chirurgických zákroků. Počet pracovišť používajících tento systém se zvyšuje zejména v Evropě, kde je ve srovnání se Spojenými státy dostupnost jiných robotických systémů omezená.

Od května 2019 používá Univerzitní nemocnice v  Záhřebu operační systém Senhance® pro adrenalektomii a nefrektomii a v listopadu 2019 zahájili extraperitoneální RRP. Celkem takto operovali 100 pacientů.  Před operací byli všichni pacienti představeni jejich multidisciplinárnímu týmu, který vybral nejlepší možnost léčby. Těm, kteří byli vhodné pro laparoskopii, byla nabídnuta robotická operace. Průměrný věk pacientů byl 60 let (24-79).

Přečtěte si výsledky jejich studie, ve které prezentují své zkušenosti.

Chci newsletter