Detekce onemocnění periferních tepen pomocí vylepšeného automatizovaného zařízení

Detekce onemocnění periferních tepen pomocí vylepšeného automatizovaného zařízení

V západních zemích je onemocnění periferních tepen (PAD) významným zdravotním problémem; většina pacientů je však asymptomatická (~ 50%), a proto nediagnostikovaná a neléčená. Současné zásady doporučují u všech pacientů s kardiovaskulárními riziky screening na PAD s použití měření kotníkového tlaku (ABI). To se však neprovádí striktně, protože standardní Dopplerova metoda je těžkopádná a časově náročná.

Ve studii kolegové hodnotí přesnost a reprodukovatelnost měření ABI získaných vylepšeným automatizovaným oscilometrickým zařízením, zařízením MESI ABPI MD® a standardní Dopplerovou metodou. ABI byl měřen v náhodném pořadí v obecné praxi s dopplerovskými sondami dvěma operátory samostatně (ABI_dop) a dvakrát pomocí zařízení MESI ABPI MD (ABI_mesi). ABI_dop byl vypočítán vydělením nejvyššího systolického krevního tlaku z tibiální a dorsalis pedis tepny nejvyšším systolickým krevním tlakem obou brachiálních tepen. ABI_mesi byl získán automaticky současným měřením na třech končetinách.

Podle ABI_dop byl PAD přítomen u 10% ze 136 vyšetřovaných subjektů (68,2 ± 7,4 let). Variační koeficient mezi operatory činil 5,5% pro ABI_dop, zatímco variační koeficient intrasubjektu pro ABI_dop byl 3,0%.

ABI_mesi koreloval s ABI_dop (R = 0,61, P <0,0001). Rozdíl mezi těmito dvěma technikami byl 0,06 ± 0,14, přičemž ABI_mesi poskytoval mírně vyšší hodnoty (P <0,0001) a zanedbatelné zkreslení v celém rozsahu (R = 0,19, P <0,0001). U ABI_mesi tak naměřili ≤1 citlivost 85% a specificitu 96% k detekci ABI_dop ≤0,9 (tedy PAD). Dopplerovo měření trvalo sedmkrát déle než měření MESI ABPI MD.

Závěrem lze říci, že MESI vylepšilo automatizovanou oscilometrickou metodu a nabídlo rychlejší a snáze opakovatelné měření ABI s pouze malým, klinicky irelevantním nadhodnocením hodnoty ABI. Testovaný oscilometrický systém MESI ABPI MD lze použít jako screeningový nástroj pro pacienty v obecné praxi a umožnil by rodinným lékařům vyhovět současným zásadám pro PAD.

Přečtěte si celou studii zde.

Chci newsletter