Vyhodnocení koagulačního systému Xprecia Stride pro využití v antikoagulační léčbě

Vyhodnocení koagulačního systému Xprecia Stride pro využití v antikoagulační léčbě

Cílem studie je vyhodnotit spolehlivost a výkon koagulačního analyzátoru Xprecia Stride™ v  co nejreálnějších podmínkách.

Výkon koagulačního analyzátoru Xprecia Stride™ byl porovnáván s  laboratoří a systémy CoaguChek běžně používané pro normalizované mezinárodní srovnání v  rámci primární a sekundární péče v  antikoagulační klinice v  Birminghamu.

Celkem bylo provedeno 102 laboratorních a 205 paralelních testů koagumeltru INR. Lineární regrese odhalila silnou korelaci mezi Xprecia Stride a laboratoří (r = 0,83) a mezi systémy Xprecia Stride a CoaguChek (r = 0,92). V terapeutickém rozmezí byla shoda mezi systémy velmi dobrá, s 87% Xprecia Stride a laboratorními výsledky INR a 93% Xprecia Stride a výsledky CoaguChek INR v rozmezí 0,5 INR jednotek od sebe navzájem.

Závěr INR testovány pomocí Xprecia Stride systém prokázal dobrou shodu s laboratoří a systémy CoaguChek. Závěry potvrzují, že v  rukou předpokládaných uživatelů je Xprecia Stride přesná, spolehlivá a přijatelné pro použití v běžném klinickém prostředí.

Přečtěte si celou studii.

Chci newsletter