Onemocnění periferních tepen

Onemocnění periferních tepen

Hlavní příčinou onemocnění periferních tepen (PAD) je ateroskleróza (méně běžnými příčinami jsou mechanické  poškození nebo ozáření), která vede k zúžení tepen, v tomto případě  jiných než těch, které zásobují mozek a srdce.

Intermitentní klaudikace a tepenné vředy nejsou jediné zdravotní  problémy související s PAD, protože toto záludné onemocnění je rovněž  skvělým prediktorem celkového kardiovaskulárního zdraví. Studie  uvádějí úzkou souvislost mezi PAD a ICHS a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod (srdeční infarkt).

Pro PAD existují obecně dva typy diagnostických přístupů: invazivní  a neinvazivní. Nejvýznamnějším zástupcem invazivních přístupů je  angiografie, zatímco mezi nejrozšířenější neinvazivní diagnostické  postupy patří:
- tělesné vyšetření (nahmatání pulzu)
- měření ABI s použitím

- měření TBI s použitím

Zjistěte všechny důležité infomace o  onemocnění periferních tepen v našem přehledu.

Chci newsletter