Chemické složení kouře vznikajícího při vysokofrekvenční elektrochirurgii

Vystavení chirurgickému kouři během elektrochirurgického zákroku může být pro personál sálu škodlivé. V následující studii jsou kvantifikované přítomné toxické sloučeniny - zejména toluen, ethylbenzen a xylen vzhledem k jejich předpokládaným karcinogenním účinkům.
Chemické složení kouře vznikajícího při vysokofrekvenční elektrochirurgii

Byly studovány různé chirurgické postupy. Vzorky kouře emitovaného při elektrochirurgických operacích byly odebírány do uhlíkových trubiček a analyzovány plynovou chromatografií spojenou s hmotnostní spektrometrií.

Při chirurgických zákrocích zahrnujících především tepelný rozklad tukové tkáně vznikalo větší množství aldehydů a nižší koncentrace toluenu. Naproti tomu kouř vznikající při ablaci epidermální tkáně produkoval vyšší množství toluenu, ethylbenzenu a xylenu.

Studie prokázala přítomnost dráždivých, karcinogenních a neurotoxických sloučenin v elektrochirurgickém kouři. To může mít značný význam pro zdraví a bezpečnost všech, kteří se podílejí na chirurgické praxi, protože expozice těmto sloučeninám představuje potenciální rizika pro zdraví.

Pročtěte si celou studii od irské Royal Academy of Medicine.

Chci newsletter