Elements Contrast Clearance Analysis

Elements Contrast Clearance Analysis (Prvky pro rozlišující kontrastní analýzu) je metodika založená na MRI pro rozlišení oblasti mozku s vysokou a nízkou cévní aktivitou a oblasti akumulace v souborech dat o mozkových nádorech. Výsledky analýzy ve vysokém rozlišení poskytují další poznatky, které pomohou při průběžném hodnocení a rozhodování.

Analýza Contrast Clearance Analysis, vyvinutá v Sheba Medical Center v Tel Avivu, slouží mnoha klinickým specializacím včetně radiochirurgie, radiační onkologie, neurochirurgie, neuroonkologie a neuroradiologie.

Výsledky analýzy Contrast Clearance Analysis ve vysokém rozlišení odvozené z konvenčních dat 3D MRI s kontrastem poskytují další vhled do vlastností nádoru. Tyto výsledky umožňují průběžné hodnocení účinků záření oproti opětovnému růstu nádoru, což vám pomůže při přijímání nejvhodnějších rozhodnutí pro počáteční a následnou léčbu.

Elements Contrast Clearance Analysis
Chci newsletter