MESI mTABLET TBI – snadné měření palcových tlaků

Měření indexu palcových tlaků používá k detekci ICHDK u pacientů, u nichž samotné měření indexu kotníkových tlaků není dostačující z důvodu nestlačitelných tepen.

  • Certifikovaný medicínský tablet.
  • Bezpečné simultánní měření prstového tlaku jak na pažích, tak na nohou s monitorací prokrvení palců.
  • Algoritmus PADsense™ detekuje závažná onemocnění periferních tepen.
  • Ideální řešení pro diabetické pacienty, dialyzované pacienty a pacienty ve velmi pokročilém věku, ale také pro pacienty s rozsáhlými ranami a lymfedémem.
  • Jednoduché, jednokrokové, automatizované měření TBI provedené za 1 minutu.
  • Součástí balení jsou velké a střední manžety na prsty u nohou.
  • Díky integrovanému teplotnímu čidlu PPG sondy, detekci tloušťky kůže a automatické adaptaci síly signálu se zvyšuje přesnost měření.
  • Rozšíření funkcí o další moduly a aplikace v  rámci MESI mTABLET.
MESI mTABLET TBI – snadné měření palcových tlaků
Chci newsletter