epoc ®

Analyzátor krevních plynů epoc® je ruční, přenosný, bezdrátový analyzátor, který poskytuje výsledky krevních plynů, elektrolytů a metabolitů u lůžka pacienta do cca 30 sekund od vložení vzorku. Výsledky se okamžitě bezdrátově přenášejí do PC a LIS.

Analyzátor díky své jednoduchosti pomáhá snižovat rizika pro pacienty, splňuje nároky na poskytování kritické péče a zefektivňuje provoz zdravotnického zařízení.

Analyzátor epoc® tvoří:

  • testovací kazeta epoc® BGEM,
  • čtečka epoc®,
  • přenosný počítač epoc® Host.

Jednorázové testovací kazety epoc® BGEM jsou vybaveny technologií Smartcard a každá z nich nabízí kompletní škálu testů. Lze je po celou dobu jejich expirace skladovat při pokojové teplotě.  Analyzátor nevyžaduje od uživatele kalibraci testovací kazety, společně  s elektronickou kontrolou kvality jsou prováděny automaticky s každou měřicí kazetou.

Meřené parametry jsou pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, laktát, kreatinin,
glukóza, Hct, BUN, TCO2. Typ vzorku arteriální, venózní, kapilární vzorky,
92μ/90ul vzorku u kapiláry.

Počítané parametry jsou AGap, AGapK, cHCO3-,cTCO2, BE(ecf), BE(b), cSO2, cHgb, eGFRmdr*, eGFRmdr-a*, BUN/Crea, eGFRckd†, eGFRcdk-a†, eGFRswz‡.

epoc ®
Chci newsletter