Jaká je budoucnost robotické telechirurgie?

Díky pokroku v oblasti telekomunikací a robotické chirurgie se koncept telechirurgie stal nadějnou možností, jak využít technologie pro snazší přístup k lepší chirurgické péči. Konečnou vizí jsou operace pacientů skutečně na dálku, které mimo jiné minimalizují cestování, poskytnou péči v hůře dostupných místech, vyřeší hrozící nedostatek chirurgů a sníží riziko infekcí.
Jaká je budoucnost robotické telechirurgie?

Telechirurgie v současnosti pokročila na začátek nové vzrušující kapitoly nazvané „chirurgie řízená výkonem“ (v angličtině Performance-Guided Surgery), která propojuje rozšířenou inteligenci se strojovým učením, což poprvé vytváří skutečného digitálního chirurgického asistenta.

Společnost Asensus Surgical stojí v čele těchto inovací a digitalizuje rozhraní mezi chirurgem a pacientem, aby odemkla nové možnosti s roboticky asistovanou platformou, která vnímá (počítačové vidění), učí se (strojové učení) a asistuje (klinická inteligence) při operaci. Cílem je umožnit konzistentně lepší výsledky usnadněním rozhodování a zvýšením předvídatelnosti pro všechny chirurgy, nezávisle na úrovni jejich dovedností a zkušeností.

V tomto článku Anthony Fernando, prezident a generální ředitel společnosti Asensus Surgical, představuje své myšlenky a předpovědi pro budoucnost robotické telechirurgie.

Jaké jsou největší výzvy, které je třeba překonat, aby se telechirurgie stala realitou?

Anthony Fernando: Aby byla telechirurgie úspěšná, je třeba digitalizovat rozhraní mezi chirurgem a pacientem. Trend digitální transformace neboli přechod k internetu lékařských věcí (IoMT) zajistí pacientům lepší léčbu díky zavádění nástrojů virtuální reality, nositelných lékařských přístrojů, telezdraví a dokonce i telechirurgie.

Technologie systému Senhance je v současné době k dispozici pro použití v široké škále laparoskopických zákroků, které představují 50 % všech operací, nicméně rozšíření 5G bude klíčem k uvedení vzdálené chirurgie do reality. Síť 5G není v současné době dostatečně vyspělá pro úspěšné a bezpečné provádění operací na dálku.

Problémem je například latence. Posuďte důsledky časového zpoždění během operace, pokud se síť během zákroku zpomalí. Potřebujete kombinaci sítě 5G, nízké latence a rychlého datového připojení, abyste umožnili chirurgům operovat pacienta tak, jako by byli ve stejné místnosti. Chirurgové musí mít naprostou důvěru ve spolehlivost sítě, aby mohli dosáhnout na výhody, které vzdálená chirurgie přináší.

Jak bude podle vás telechirurgie fungovat v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu?

Anthony Fernando: Původní vize roboticky asistované chirurgie vycházela z potřeby ministerstva obrany snížit počet obětí na bojišti a poskytnout odbornou chirurgickou péči na dálku bezprostředně po vzniku závažného úrazu. Když byla chirurgická robotika v devadesátých letech minulého století představena, její hodnota spočívala v minimalizaci řezů, a tedy i traumat u pacientů. Chirurg poprvé pracoval na dálku – ale jen několik metrů od pacienta na stejném operačním sále.

Telechirurgie se vyvíjela s digitalizací rozhraní mezi chirurgem a pacientem a přidáním rozšířené inteligence a strojového učení k robotice. Dnes je telechirurgie je známější jako digitální laparoskopie a výrazně zlepšuje kritické rozhodování, zvyšuje předvídatelnost a pomáhá vyrovnávat situaci tím, že shromažďuje, analyzuje a prezentuje bohaté informace a poznatky, které umožňují chirurgům všech úrovní zkušeností získat hlubší znalosti o situaci. Čistým dopadem digitální laparoskopie je cesta k pokročilému výcviku chirurgů, lepší chirurgické spolupráci a vyšší efektivitě.

Jakmile se začneme setkávat s masovějším rozšířením, věřím, že další fáze telechirurgie bude zpočátku probíhat uvnitř nemocnice, kde bude chirurg sedět v jedné místnosti a paralelně provádět dvě nebo tři operace na různých operačních sálech, přičemž v každé místnosti bude přítomný pomocný personál, který mu bude asistovat. Časem by se tento scénář mohl rozšířit na celý nemocniční systém a posléze i na chirurgy provádějící telechirurgii v různých městech, státech a zařízeních po celém světě.

V budoucnu by rozsáhlé zavedení vzdálené telechirurgie mohlo způsobit revoluci ve zdravotní péči a chirurgické léčbě po celém světě - zejména v malých nemocnicích a rozvojových oblastech, které nemají takový přístup ke špičkové zdravotní péči. Ve spojení s technologií 5G by telechirurgie mohla poskytnout neocenitelnou pomoc, která by umožnila provádět zákroky méně invazivně, snížit počet komplikací a zjednodušit přístup k důležité péči.

Jaké typy zákroků jsou pro telechirurgii nejvhodnější?

Anthony Fernando: Předpokládám, že zpočátku bude vzdálená telechirurgie vhodná pro stejné zákroky, k jejichž řešení dnes používáme digitální laparoskopii se systémem Senhance, což jsou zákroky na měkkých tkáních, jako jsou obecné, bariatrické, kolorektální a gynekologické operace.

Jaké výhody by telechirurgie přinesla pacientům a nemocnicím?

Anthony Fernando: Na rozdíl od Performance-Guided Surgery se bezprostřední přínosy vzdálené telechirurgie budou soustředit na tři základní oblasti: konzistenci výsledků, přístup a efektivitu.

Poskytování zdravotní péče v chirurgii se liší v efektivitě postupů, chirurgických dovednostech a výsledcích pro pacienty. V těchto oblastech chybí standardizace, což zvyšuje náklady na zdravotní péči a má přímý dopad na bezpečnost pacientů, úspěšnost zotavení a čas. To může mít potenciálně za následek opakování operace a další léčbu, která je pro systém zdravotní péče nákladná. Ve skutečnosti dnes každá pátá operace vede k jedné nebo více komplikacím.

Digitální laparoskopická technologie s rozšířenou inteligencí může bezprostředně řešit konzistenci výsledků tím, že poskytne odborné vedení v reálném čase a sníží fyzickou a kognitivní zátěž chirurgů, která může vést k vyhoření a chybám. Díky strojovému učení mohou chirurgové přezkoumávat chirurgická data a iterovat postupy s cílem zlepšit výsledky.

Se zavedením sítě 5G otevírá dálková telechirurgie dveře k efektivnější péči a chirurgické léčbě v zemích s nedostatečnou péčí. AMA také předpovídá v blízkém časovém horizontu nedostatek chirurgů, takže schopnost léčit více pacientů s menším počtem chirurgických zdrojů bude klíčovou potřebou. Zvýší se tak efektivita nemocnic.

Celý rozhovor v  originálním znění si přečtěte na https://www.surgicalroboticstechnology.com/articles/what-is-the-future-for-robotic-telesurgery/

Chci newsletter