Pozvánka na Brněnské neurochirurgické dny 2021

Srdečně vás zveme na 13. ročník Brněnských neurochirurgických dnů ve dnech 18. - 19. listopadu 2021. Tématem letošního setkání bude neurotraumatologie a na našem stánku si budete moct prohlédnout produkty elliquence a další vybavení pro nemocnice.
Pozvánka na Brněnské neurochirurgické dny 2021

Typickým rysem neurotraumatologie současnosti je posílání snímků systémem PACS z regionálních nemocnic na spádovou neurochirurgii. Často bývá indikovaná konzervativní terapie na místě s kontrolním CT za určité časové období.

Regionální chirurgie, JIP a ARO oddělení jsou tak stále více vtahováni do diagnosticko-terapeutického procesu při péči o tyto pacienty.  Kromě tohoto praktického tématu bude samozřejmě součástí programu i další problematika diagnostiky operační i pooperační terapie pacientů s poraněním mozku včetně neurointenzívní péče a  neurorehabilitace.

Těšíme se na vás na stánku Promedeus!

Chci newsletter