Rozhovor se Stefanem Pomati, tvůrcem robotického systému Senhance

Rozhovor se Stefanem Pomati, tvůrcem robotického systému Senhance

Na začátku bylo nadšení pro robotiku studenta industriální robotiky a automatizace, kterou jsem studoval na Vysoké škole technické v  Miláně v  Itálii. Na konci, který ještě zdaleka není koncem, je robotický systém pro digitální laparoskopii Senhance® Surgical System.

Eva: Stojíme společně ve vzdělávacím centru společnosti Asensus, kde nám představujete nejnovější verzi laparoskopického systému Senhance® Surgical System. Jak se myšlenka vytvořit robotický systém zrodila?

Stefano: „Na začátku bylo nadšení pro robotiku a poptávka od otce mého kamaráda, který měl zájem o laparoskopického robota, kterého by mohl využívat na gynekologické zákroky.

Na konci studia v  roce 2002 v  rámci diplomové práce jsem vytvořil robotický systém pro gynekologickou laparoskopickou chirurgii ve spolupráci se společností Stagiere. Společně se zástupci odborné gynekologické společnosti jsme vytvořili koncept, kterého se držíme dodnes – precizní robotická chirurgie za přijatelnou cenu.“

Eva: Jaká byla cesta od uvedení prvního prototypu na trh k produktu, který máme před sebou?

Stefano: „V  roce 2004 společně s firmou SOFAR jsme vytvořili první prototyp, který v moderním medicínském designu a s mnoha funkcemi navíc, včetně umělé inteligence, známe dnes. Druhý prototyp ALF-X byl v roce 2008 prezentován na Národním gynekologickém kongresu v Bari.

Sklidil velký úspěch, a tak jsem ho nadále vylepšoval až do října 2013, kdy proběhla první operace na gynekologické klinice v  Římě. Následně v roce 2015 systém koupila společnost TransEnterix a robotický systém Senhance globálně rozšířila.“

Eva: Jaká je vaše vize a plány do budoucnosti?

Stefano: „Do budoucnosti se dívám s  nadšením. Moje badatelská duše se ubírá směrem, který je v  současné době v  robotice stále ojedinělý - použití umělé inteligence. Jeden z  pěti pacientů má po operaci komplikaci. Tento neuspokojivý výsledek řešíme nově vyvíjeným softwarovým řešením „Performance-Guided SurgeryTM“, které sleduje a napomáhá chirurgovi v  každém kroku operace udělat správné rozhodnutí. To v  důsledku vede k  vyšší kvalitě operace, snižuje variabilitu mezi chirurgickými výkony a zajišťuje více předvídatelné a konzistentní výsledky.“

Chci newsletter