Pozvánka na přednášku Současná problematika ICHDKK v ambulanci praktického lékaře pohledem angiologa

Přijměte naše pozvání na odborný vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, kde vystoupí i MUDr. Petr Bartoš - angiolog, vedoucí lékař neinvazivního ambulantního traktu a člen Vaskulárního centra Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava. Akce se koná ve čtvrtek 18. listopadu 2021 od 16.00 hod. v hotelu Imperial v Ostravě.
Pozvánka na přednášku Současná problematika ICHDKK v ambulanci praktického lékaře pohledem angiologa

Současná problematika ICHDKK v ambulanci praktického lékaře pohledem angiologa

 • MUDr. Petr Bartoš
 1. Úvod
 2. Czech ABI project a závěry pro klinickou praxi
 3. Obecné principy pletysmografie
 4. Dopplerometrické a oscilometrické měření ABI
 5. Představení přístroje MESI ABI
 6. Závěr
 7. Diskuze

Další program:

CVD online – nový multioborový průvodce léčbou CVD

 • MUDr. Júlia Černohorská

Registrační procedury a jejich legislativa – nepleťme si pojmy s dojmy

 • PharmDr. Gabriela Kroupová, Ph.D.

Může mít pacient ve vysokém KV riziku stejnou prognózu jako zdravý člověk ?

 • MUDr. Radka Nágelová

Tipy a triky v diagnóze a terapii iontových dysbalancí

 • MUDr. Jiří Orság, Ph.D. 
Chci newsletter