Pozvánka na kongres Intenzivní medicína v praxi

Pozvánka na kongres Intenzivní medicína v praxi

Pojďte s námi na kongres Intenzivní medicína v praxi v   nemocnici Na Homolce.

U našeho stánku si vyzkoušíte  přístroj elliquence  a další nemocniční vybavení a poslechnout si můžete následující přednášky:

  • Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) z pohledu sestry koronární jednotky
  • Cévní vstupy, nové trendy a vzdělávání v oblasti cévních vstupů
  • Ošetřování centrálních žilních vstupů
  • Plynová embolie a HBO-review a case report
  • Zvládání bolesti na JIP
  • Jak sdělovat špatné zprávy
  • Akutní disekce aorty
  • Význam urgentního příjmu pro kontinuitu péče o pacienta
  • Nutriční podpora v intenzivní péči
Chci newsletter