ReOxy®

ReOxy® je nový zdravotnický prostředek pro dýchací terapii. Léčba pomocí redukovaného a obohaceného plynného kyslíku. Směs - Intervalová hypoxická hyperoxická léčba (IHHT®), která vede k účinnějšímu transportu a využití O2 tělesnými tkáněmi. Metoda založená na více než 10 letech výzkumu a klinických zkoušek. Nefarmakologická léčba s minimálními vedlejšími účinky. Jedinečné řešení pro starší/seniorské pacienty a pacienty se sníženými fyzickými schopnostmi.

ReOxy®
Chci newsletter